W 2013 roku Q55 Sp. z o.o. postanowiła sformalizować swoją politykę jakościową wdrażając system zarządzania jakością w oparciu o ISO9001 oraz AQAP 2130. Stawia nas to w czołówce producentów tkanin i dzianin dla tak wymagających odbiorców jak Siły Zbrojne. W lutym 2014 formalnym auditem "przyjęto" Q55 Sp. z o.o. do grona zaufanych i pewnych dostawców. Stała współpraca z akredytowanymi laboratoriami badawczymi pozwala sprawować bieżący nadzór nad jakością produktów. Gwarantuje to także zachowanie właściwych parametrów, a co za tym także idzie cech użytkowych oferowanych wyrobów.