Rynki docelowe firmy:

Służby mundurowe:
- Straż Pożarna,
- Wojsko,
- Policja,
- Izba Celna,
- Straż Graniczna,
- Straż Ochrony Kolei,


Służby energetyczne,
Rafinerie,
Producenci odzieży rehabilitacyjnej i prozdrowotnej,
Producenci odzieży sportowej,
Producenci materacy,